Αθλητικά Ταλέντα

Αθλητικά Ταλέντα (Β)

Ταξινόμηση αθλημάτων

Στον προσανατολισμό αυτό βοηθάει σημαντικά η ταξινόμηση των αθλη­μάτων σε 6 βασικές κατηγορίες με κριτήρια βιοκινητικά και χρονικά (δηλαδη ανάλογα τη χρονική τους διάρκεια).

Οι κατηγορίες των αθλημάτων αυτών είναι:

-Αθλήματα ισχύος (εκρηκτικότητας)[ π.χ. άλματα, ρίψεις, άρση βαρών.] Οι αθλούμενοι αυτών των αγωνισμάτων διακρίνονται για την παραγωγή  με­γάλου μυϊκού έργου στη μονάδα του χρόνου. Χαρακτηρίζονται από μεγάλο σωματικό βάρος και ύψος και έχουν υψηλό ποσοστό μυϊκών ινών ταχείας συστολής.

-Αναερόβια – αγαλακτικά αθλήματα (ταχύτητας) [π.χ. δρόμος  80-100 μ., κολύμβηση 50—200 μ., ποδηλασία]. Οι αθλούμενοι αυτής της κατηγορίας διακρίνονται για τη μεγάλη τους ταχύτητα και χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό μυϊκών ινών ταχείας συστολής και ικανότητα παραγωγής μυϊκής ενέργειας απ’ τη φωσφοκρεατίνη. Πρέπει να σημειωθεί ότι σ’ αυτή τη φάση δεν παράγεται γαλακτικό οξύ.

-Αναερόβια — γαλακτικά αθλήματα (παρατεταμένης ταχύτητας) [π.χ. δρόμοι 200-300-400 μέτρων, κολύμβηση 100-200 μ., ποδηλασία 1500μ,. κωπηλασία] Οι αθλούμενοι αυτών των αθλημάτων επιτυγχάνουν παρατεταμένη ταχύτητα λόγω της ικανότητας τους να παράγουν ενέργεια απ’ την αναερόβια γλυκόλυση. Οι αθλητές υψηλού επιπέδου αυτών των αγωνισμά­των παράγουν μεγάλες ποσότητες γαλακτικού Οξέος.

-Αναερόβια – αερόβια αθλήματα (ημιαντοχής) [π.χ. ποδόσφαιρο, βολεΰ, γουώτερ-πόλο, πυγμαχία, πάλη. δρόμος 800 μ., κολύμβηση 200 μ.). Το χαρακτηριστικό των αθλουμένων αυτής της κατηγορίας είναι η ικανότητα ισοδύναμης δραστηριοποίησης κατα την αγωνιστική προσπάθεια του αερόβιου ή του αναερόβιου μηχανισμού παραγωγής ενέργειας.

-Αερόβια αθλήματα (αντοχής) [π.χ.  δρόμοι αντοχής 1.500μ., κολύμβηση άνω των 500 μ., ποδηλασία άνω των 4.000μ, χιονοδρομία, βάδην]. Οι αθλούμενοι αυτής της κατηγορίας διακρίνονται για την ύπαρξη σ’ αυτούς μεγάλου ποσοστού ινών βραδειας συστολής με ιστοχημικες ιδιότητες, που ευνοούν τον αερόβιο μεταβολισμό. Επίσης, αυτοί οι αθλούμενοι έχουν την ικανότητα να αξιοποιούν σε πολύ υψηλό ποσοστό τη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου

-Αθλήματα επιδεξιότητας [τ χ γυμναστική, σκοποβολή ιστιοπλοΐα, ξιφασκία, ιππασία] όπου απαιτούν α) σωματική- μΫική προσπάθεια όπως η καλλιτεχνική γυμναστική, τα άλματα \του σκι και οι καταβάσεις , η ξιφασκία κ.α., β)μϋική προσπάθεια μόνο για τη διατήρηση της στάσης ή διεύθυνσης του σώματος, όπως η ιππασία , ιστιοπλοία, τοξοβολήκ.α, γ)Αγωνίσματα που απιτούν μειωμένη μΫική προσπάθεια, όπως η σκοποβολή, η πηδαλιούχηση των λέμβων κ.α

Ολοκληρώνοντας, σημειώνουμε ότι η διαδικασία της επιλογής ή του προσανατολισμού αθλητικών ταλέντων, παρότι παρουσιάζει ορισμένες επι­στημονικές δυσκολίες, δεν είναι ανυπέρβλητη.

Αν εξαιρέσουμε την σπειρομέτρηση και τη μυϊκή βιοψία, που δεν γίνον­ται παντού από έλλειψη τεχνικών μέσων, αρκετοί απ’ τους άλλους ελέγ­χους γίνονται με απλούστερα μέσα όπως συμβαίνει σε πολλά κράτη με αξιόλογα αποτελέσματα χωρίς ιδιαίτερες οικονομικές επιβαρύνσεις

Αθλητικά Ταλέντα (Α) και περισσότερα για το κεφάλαιο αυτό θα βρείτε στο αντίστοιχο κεφάλαιο του βιβλίου «Η Αθλητιατρική στην Πράξη».

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεωφόρος Μεσογείων 439

xenroussis@yahoo.gr