Αθλητικά Ταλέντα (Μέρος Α)

Αρχική επιλογή και αθλητικός προσανατολισμός

Οι βασικές προεργασίες, που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή ενός αθλητιατρικού προγράμματος, είναι δύο: η αρχική επιλογή και ο αθλητικός προσανατολισμός ικανών αθλουμένων, που θέλουν να ασχοληθούν με αγωνιστικού τύπου αθλητισμό.

Η αρχική επιλογή είναι η πρώτη υπεύθυνη εργασία στο χώρο του αθλητισμού. Με δεδομένα υποκειμενικά, κλινικά και εργαστηριακά προεπιλέγει και διαχωρίζει τους αθλούμενους εκείνους που παρουσιάζουν μια οποιαδήποτε ψυχοσωματική αδυναμία ασυμβίβαστη με την έντονη αθλητική απασχόληση απ'  τους υγιείς και ικανούς.

Περισσοτερα...

Κρυοθεραπεία

 Τα τελευταία χρόνια είναι απόλυτα αποδεδειγμένο ότι η τοποθέτηση πάγου άμεσα σε ένα τραυματισμένο σημείο (μυς, οστό, τένοντας, άρθρωση) είναι απαραίτητη και αναγκαία.

Όμως, λίγοι γνωρίζουν πως ακριβώς επιδρά ο πάγος στον οργανισμό του αθλούμενου και έτσι είναι απαραίτητο να αναλύσουμε τον μηχανισμό δράσης του. Βασικά λέγοντας κρυοθεραπεία ή παγοθεραπεία εννοούμε την τοπική και συστηματική τοποθέτηση πάγου για θεραπευτικούς σκοπούς.

Περισσοτερα...

Ασκησιογενής Πλευροδυνία

Συμβαίνει σε αθλούμενους κάτω από έντονη άσκηση ή σε αθλήματα που έχουν διάρκεια (ομαδικά ή ατομικά). Η πλευροδυνία από άσκηση εκδηλώνεται τις περισσότερες φορές σαν κράμπα στα πλευρά και λιγότερες φορές σαν <<τσιμπίματα>> στους μεσοπλεύριους μύες.

Ο αθλούμενος έχει την εντύπωση ότι έπαθε κάποιο είδος θλάσσης και την εντύπωσή του αυτή ενισχύει το γεγονός ότι του <<κόβεται η αναπνοή>> όταν παίρνει βαθιές εισπνοές (γεγονός που δεν συμβαίνει σε όλα τα περιστατικα με πλευροδυνία από άσκηση).

Περισσοτερα...

Υπερκόπωση

Σήμερα οι μεγάλες αθλητικές επιδόσεις και γενικότερα η προετοιμασία για κάθε ομαδικό η ατομικό άθλημα, στηρίζονται στην απόκτηση από τους αθλητές τέλειας (άριστης κατάστασης).

Η βαθμιαία απόκτηση πολύ καλής φυσικής κατάστασης , προϋποθέτει ορισμένες βασικές αρχές, που αφορούν τόσο το προπονητικό πρόγραμμα , όσο τη σωστή ψυχολογική κατάσταση του αθλούμενου που δέχεται αυτό.

Περισσοτερα...