Δημοσιεύματα για το Αθλητιατρικό Σεμινάριο
Description:

Δημοσιεύματα που αναφέρονται στο Αθλητιατρικό Σεμινάριο που Διοργάνωσε η Αθλητιατρική Εταιρεία Ιατρών Αγώνων (ΑΘΛ.ΕΤ.Ι.Α) τον Οκτώβριο του 2004 Πρόεδρος της οποίας είναι Ο Ξενοφώντας Ρούσσης