Αφιέρωμα για το Βιβλίο
Description:

Ένα δισέλιδο αφιέρωμα για τον Πρωτοπόρο της αθλητιατρικής στην Ελλάδα  Ξενοφώντα  Ρούσση και  για το Βιβλίο του ''Η αθλητιατρική στην Πράξη''