Δημοσίευμα για τους Θανάτους των Ποδοσφαιριστών
Description:

Πρόσφατο δημοσίευμα για τα αίτια των θανάτων των ποδοσφαιριστών για την εφημερίδα Espresso (Απρίλιος 2012)