Βράβευση Ιατρών της ΑΘΛ.ΕΤ.Ι.Α.
Description:

Βράβευση Ιατρών της ΑΘΛ.ΕΤ.Ι.Α. κατα τη διάρκεια εκδηλώσεως στο Ledra Marriott