Διατροφή του Αθλητή

Διατροφή του Αθλητή

Η διατροφή του αθλητή είναι μεγάλης σημασίας για την αθλητια­τρική. Άρχισε να απασχολεί τους ενδιαφερόμενους απ’ τη στιγμή που ο άν­θρωπος άρχισε να ανακαλύπτει την έννοια της προπόνησης και της σωστής αθλητικής προπαρασκευής.

Η διατροφή των αθλούμενων διαφέρει απ’ αυτή των άλλων ανθρώπων και γίνεται ιδιαίτερης προσοχής και μελέτης απ’ τους επιστήμονες για δύο κυρίως λόγους:

1)    Ο αθλητής καταναλώνει κάθε μέρα κυρίως στην προπό­νηση αλλά και στις λοιπές εκδηλώσεις της ζωής του μεγάλο ποσό ενέρ­γειας που πρέπει σωστά να αναπληρωθεί και

2)    έχει αποδειχτεί ότι η σωστή διατροφή επηρεάζει την αγωνιστική απόδοση του.

Σήμερα πιστεύεται ότι η διατροφή που είναι αναγκαίο να ακολουθεί ένας αθλητής πρέπει να είναι: μικτή και ισορροπημένη.

Μικτή θεωρούμε τη διατροφή που περιλαμβάνει ζωικές και φυτικές τροφές και ισορροπημένη αυτή που ρυθμίζεται έτσι ώστε να χρησιμοποιεί­ται η κατάλληλη αναλογία (περιεκτικότητα) σε πρωτεΐνες, λίπη, υδατάν­θρακες και η ύπαρξη ανάλογων βιταμινών και ιχνοστοιχείων.

Θέλοντας κατά τρόπο απλό και κατανοητό να αναλύσουμε τα προβλή­ματα που έχουμε για την εφαρμογής μιας σωστής και ολοκληρωμένης δια­τροφής για αθλητές, εξετάζουμε τρεις παραμέτρους.

1)    Τι ποσό θερμίδων (κατά μέσο όρο) χρειάζεται ημερησίως ένας α) αθλητής, β) ένας απλός αθλούμενος.

2)    Το είδος, η περιεκτικότητα και η αναλογία της προσφερόμενης τρο­φής

3)    το ιδεώδες ωράριο γευμάτων ανάλογα πάντα με την προπόνηση ή τον αγώνα.

Αναλυτική παρουσίαση του θέματος “Η διατροφή του Αθλητή” θα βρείτε στο αντίστοιχο κεφάλαιο στο βιβλίο “Η Αθλητιατρική στην Πράξη”.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεωφόρος Μεσογείων 439

xenroussis@yahoo.gr