Συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση πλήθους κακώσεων ή παθήσεων αθλητιατρικού και ορθοπεδικού ενδιαφέροντος όπως:

Άνω Άκρα & Κεφαλή

 • Αυχενικό Σύνδρομο
 • Αυχενοβραχιόνιο Σύνδρομο
 • Νευραλγίες Τριδύμου
 • Ραιβόκρανο
 • Έρπης Ζωστήρ
 • Κακώσεις Ζυγωματικών
 • Περιαρθρίτιδες Ώμου (Frozen Shoulder)
 • Ρήξη Μερική ή Ολική Υπερακάνθιου Τένοντα του Ώμου
 • Ρήξη Ολική ή Μερική τενοντίου πετάλου του ώμου (και χειρουργική αποκατάσταση αρθροσκοπικά)
 • Επικονδυλίτιδες Αγκώνα (Tennis Elbow & Golfers Elbow)
 • Ορογονοθυλακίτιδες του Αγκώνα
 • Ωλένια Νευρίτης (και χειρουργική αποκατάσταση στον εγκλωβισμό του ωλένιου νεύρου)
 • Κατάγματα καρπού και άκρας χείρας
 • Τενοντίτιδες και Τενοντοελυτρίτιδες καρπού και άκρας χειρός
 • Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα
 • Σύνδρομο De Quervain (στενωτική τενοντοελυτρίτιδα)
 • Ρίκνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης (νόσος Dupuytren)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεωφόρος Μεσογείων 439

xenroussis@yahoo.gr